Konsumentverket har granskat åtta lånejämförelsesajter, bland annat Lånapengar.com och Cashloans.nu. Myndigheten har fastslagit att de kan bryta mot konsumentkreditlagen. Framför allt är myndigheten kritisk mot att sidorna framhäver lånens snabbhet och har brist på information om räntor.

ANNONS

Det skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Myndigheten har granskat åtta företag som marknadsför möjligheten för privatpersoner att låna pengar. Det är inte företagen själva som lånar ut pengarna, utan de gör reklam för andra företag som sköter lånen.

Företagen bakom jämförelsesidorna är därför inte kreditgivare eller ens kreditförmedlare, men marknadsföringen omfattas ändå av bland annat konsumentkreditlagen.

Myndigheten kritiserar att en del företag trycker på snabbhet i marknadsföringen. Enligt lagen ska all reklam för lån vara måttfull och att framhålla lån som snabba och enkla kan bryta mot lagen.

”Konsumenten kan uppfatta krediten som en enkel och snabb lösning på ekonomiska problem och lockas att ta lån utan att tänka på konsekvenserna”, säger Martin Olsson, jurist på Konsumentverket.

Granskningen visar också på en rad brister på de här webbsidorna, bland annat saknas ofta information om årsräntan och att det är en högkostnadskredit.

”Ett allvarligt fel är att bara från räntan nämns. Det är då lätt att tro att det är den ränta som alla kan få. Men det anger faktiskt bara den lägsta möjliga räntan och många skulle sannolikt få en högre ränta. Risken är att konsumenten fattar beslut att låna pengar baserat på felaktiga fakta”, säger Martin Olsson.

ANNONS
ANNONS

Det är viktigt att information om dem som lånar ut pengar finns med, att uppgifterna är korrekta och att informationen gör att lånen går att jämföra, betonar Konsumentverket.

Granskningen kommer att följas upp under nästa år. Myndigheten kan också komma att öppna ärenden mot enskilda företag som inte åtgärdat bristerna.