En IMF-rapport visar att fintechbolagen konkurrerar med bankerna genom att erbjuda samma tjänster. Samtidigt uppmanar Internationella valutafonden till nya regleringar av fintechbolagen eftersom de inte följer samma regler som traditionella finansinstitut.

ANNONS

Rapporten fokuserar på fintechbolag som konkurrerar direkt med banker genom att erbjuda kärnbankstjänster, skriver Business Insider.

IMF vill se nya regleringar

Samtidigt som IMF-analytikerna erkänner att fintech har förbättrat utbudet av finansiella tjänster, breddat konsumenternas tillgång och tvingat bankerna att förnya sig för att kunna konkurrera med fintechbolagen, så behövs nya regleringar.

Även om fintechbolagen erbjuder bankliknande tjänster, så verkar de enligt IMF, under mindre stränga regler – vilket har ökat risken i andra delar av det finansiella systemet.

Exempel är konsumentutlåningen, som är mer osäkrad, och därmed innefattar högre risk – där låntagarna de riktar sig mot tenderar att ha mer riskfyllda kreditprofiler.

Fintechbolagen har högre risk

Fintechbolagen har ofta högre likviditetsrisk och deras värdepappersportföljer har också högre risk.
Eftersom de nu är mellanhänder i alla typer av finansiella transaktioner, förvärrar de riskerna för hela systemet och hotar mindre banker.

Rapporten drar vidare slutsatsen att bolagens riskhantering och motståndskraft ”förblir oprövad i en ekonomisk nedgång.”

Den nya rapporten kommer samtidigt som inflationen skjuter i höjden och mycket talar för en kommande lågkonjunktur.

ANNONS
ANNONS

Policyrekommendationer driver på regelverk

Rapporten avslutas med policyrekommendationer som driver på för nationella och globala regelverk. För neobanker innebär det starkare kapital-, likviditets- och riskhanteringskrav som återspeglar riskexponeringen.

För etablerade banker, som är mindre tekniskt avancerade, föreslås mer övervakning kring bankernas långsiktiga hållbarhet. Inom DeFi vill rapporten se globalt konsekventa regelverk och styrning genom branschkoder och självreglerande organisationer, som på den traditionella värdepappersmarknaden.

Läs även: Grekland betalar skuld till IMF två år i förväg [Dagens PS]