I en debattartikel i Dagens Industri deklarerar finansminister Magdalena Andersson (S) att ”regeringen inte kommer att gå vidare med Skatteverkets förslag om utflyttningsbeskattning”.

Bakgrunden till att regeringen nu förpassar den så kallade exitskatten till papperskorgen är den kritik som framförs under remissrundan.

”Under remissen har det dock framkommit synpunkter som visar på reella problem med förslagets utformning. Möjligheten att genomföra generationsskiften utan att sälja delar av företaget är viktigt för familjeföretagens fortlevnad. Problematiken kring generationsskiften var den viktigaste anledningen till att arvsskatten i dess dåvarande form avskaffades av Socialdemokraterna. Vår ekonomi bygger också på att företag ska kunna expandera utomlands. Det är då angeläget att inte försvåra för personal att följa med under perioder”, förklarar Andersson på Di Debatt.

Magdalena Andersson ger följande besked:

ANNONS
ANNONS

”Därför meddelar vi i dag att regeringen inte kommer att gå vidare med Skatteverkets förslag om utflyttningsbeskattning.”

”Jag tycker att det är bra att de backar från ett riktigt dåligt förslag”, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson för Moderaterna, till Dina Pengar i Expressen, som konstaterar att H&M:s styrelseordförande och storägare, miljardären Stefan Persson, en av Sveriges rikaste, varit en av de största kritikerna till förslaget.

Persson har framfört att exitskatten gör det svårare för hans barn att ta över koncernen Ramsbury Invest, som familjen kontrollerar H&M genom.

Enligt Stefan Persson – som framförde sin kritik i Aftonbladet – skulle exitskatten medföra ”en kraftig inlåsningseffekt då samtliga arvingar måste stanna inom Sveriges gränser”.