Enligt en ny studie som Nordea gjort är det bäst att ha en ålders- och könsdiversifierad styrelse, då mångfalden gör att bolaget presterar bättre och har lägre volatilitet.

Det rapporterar Dagens Industri. Studien är gjord på 180 bolag mellan 2014 och 2018.

En bra åldersfördelning visade sig enligt studien ha mest positiv inverkan på företagens aktiekurser, men ledde också till större volatilitet.

Å andra sidan hade en bra könsfördelning begränsad inverkan på kursutvecklingen, men stabiliserade i stället företagens lönsamhet.

ANNONS
ANNONS

”Kombinationen av de två gör att du får ytterligare lite högre avkastning och lägre volatilitet. Ju mer heterogen styrelsen är, desto mer överensstämmer den med den komplexa värld vi lever i”, säger Cecilia Fryklöf, till DI.

Snittåldern i de 180 bolagsstyrelserna är 57 år och resultatet visar att fördelarna med spridda åldrar ökar ju fler år som skiljer ledamöterna åt.

”De bolag som har den största spridningen i ålder har en bättre aktieutveckling. Man behöver erfarenhet, men man behöver också en yngre kompetens för att bli mer dynamisk”, fortsätter Fryklöf.

Studien visade också att styrelsen måste bestå av minst en tredjedel kvinnor för att få effekt på bolagets prestation. I Sverige har andelen kvinnor i undersökta bolag ökat från 27 procent 2013 till 35 procent 2018, enligt studien.