Dagens PS

Sverige tvingas importera el även den kommande vintern

Sverige tvingas importera el
(Foto: TT)
Tomas Hedlund
Tomas Hedlund
Uppdaterad: 23 nov. 2021Publicerad: 31 maj 2021

Sverige tvingas importera el även under vintern 2021/2022, det spår Svenska Kraftnät i en prognos under måndagen.

ANNONS
ANNONS

Under den kommande vintern kommer Sverige att tvingas importera el på samma nivå som den senaste vintern. Svenska Kraftnät skriver i en rapport att under den timme med högst elförbrukning, kommer vi behöva importera 1 600 megawattimmar el per timme. Balansen håller dock på att förbättras i och med utbyggnaden av vindkraft.

“Om vi ser till installerad effekt, alltså hur mycket el som ny vindkraft kan producera om tillgängligheten skulle vara lika hög som planerbar produktion, skulle importbehovet vara avsevärt lägre”, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Kraftig ökning

I år räknar det statliga affärsverket att utbyggnationen av vindkraft skapar 2 900 megawattimmar per timme. När den så kallade topplasttimmen inträffade den 12 februari i år, låg vindkraften på 66 procent av sin kapacitet. Det vill säga 6 600 megawattimmar per timme.

Nu ökar andelen väderberoende källor i elproduktionen i Sverige och grannländerna. Något som kan medföra en stor energibrist om det är dåliga vindförhållanden samtidigt i Norden.

“För att minska risken för effektbrist, alltså när inte tillräckligt med el finns vid en viss tidpunkt, är det önskvärt att vi får en utbyggnad av planerbar elproduktion samt ökad användarflexibilitet, som skulle kunna minska effekttoppen under topplasttimmen”, säger Medelius-Bredhe.

Läs mer: Fler elproduktionsartiklar på 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS