Dagens PS

Svenskar vill ha solkraft – men tror på annat

Sektorn för hållbar energi växer långsiktigt.
Sektorn för hållbar energi växer långsiktigt. Analytiker på Wall Street tipsar om de bästa aktierna. (Foto: TT)
Teknikdygnet
Teknikdygnet
Uppdaterad: 29 okt. 2020Publicerad: 02 okt. 2020

Majoriteten av svenskarna är positiva till att göra ett aktivt val av energikälla när de väljer elavtal. Och drygt fyra av tio vill då ha el från solkraft.

Samtidigt tror dock flest att vattenkraft är den energikälla som kommer att producera mest el i Sverige i framtiden.

En ny undersökningen genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall visar att 42 procent kan tänka sig att köpa mer el från solkraft, framför andra fossilfria energikällor, det kommande året.

Engagerade kunder

Det är en tydlig majoritet jämfört med övriga fossilfria energikällor där 17, 16 respektive 15 procent hellre hade valt kärnkraft, vindkraft respektive vattenkraft. Vidare visar undersökningen att så många som 62 procent ställer sig positiva till att göra ett aktivt val av energikälla.

– Det är positivt att många är engagerade och vill göra ett aktivt val. Genom att engagera sig och välja energikälla när man tecknar avtal så bidrar man till att öka efterfrågan på en specifik energikälla, helt utan extra kostnad. Men oavsett om man väljer en specifik energikälla eller inte, kan våra kunder känna sig trygga med att de får ett helt fossilfritt elavtal – det är det viktigaste. Vårt mål är att man ska kunna känna sig stolt varje gång man tänder lampan, kokar pasta eller laddar mobilen och känna att man har gjort rätt val – det fossilfria, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall Försäljning.

Sverige har goda förutsättningar

Även om flest uppger att de vill ha solkraft är dock inte lika många övertygade om att solkraft kommer att vara den största energikällan i framtiden. Undersökningen visar nämligen att flest tror att vattenkraft är den energikälla som producerar mest el i Sverige år 2040.

Det uppger 28 procent av svenskarna. Därefter kommer kärnkraft på 22 procent följt av solkraft och vindkraft på vardera 18 procent. Men det skiljer sig åt runt om i landet. Gotlänningarna tror exempelvis på vindkraft, örebroarna på kärnkraft och Jönköpingsborna på solkraft som den största energikällan i Sverige år 2040.

– Sverige har mycket goda förutsättningar för fossilfri energiproduktion och Vattenfalls elförsäljning är hundra procent spårbar med hjälp av ursprungsgarantier. De största fossilfria energikällorna i Sverige idag är kärn- och vattenkraft. Men Sverige har goda förutsättningar för såväl vind- som solkraft. Idag utvinns drygt en tiondel av all Sveriges el från vindkraft. Och vad gäller solenergi har Sverige även där god potential, trots våra nordliga breddgrader. Vi har faktiskt nästan lika bra förutsättningar som Tyskland, säger Lars Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

ANNONS
ANNONS

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Undersökningen genomfördes i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 359 personer i åldrarna 18–79 deltagit i undersökningen.

Vilken fossilfri energikälla hade du helst kunnat tänka dig köpa mer el från inom det kommande året?Totalt
Solkraft42%
Kärnkraft17%
Vindkraft16%
Vattenkraft15%
Jag kan inte tänka mig köpa energi som är fossilfri1 %
Annat0 %
Vet ej10 %

 

Hur ställer du dig till att göra ett aktivt val av energikälla vid köp av el? Totalt
Positiv, jag vill leva hållbart men jag vill inte betala extra för det23 %
Positiv, jag vill vara med och skapa efterfrågan som påverkar mitt elbolag och framtidens elförsörjning21 %
Positiv, jag vill leva hållbart och jag är beredd att betala extra för det18 %
Jag vill helst slippa göra val, det viktiga för mig är att elen är fossilfri13 %
Jag känner mig inte riktigt insatt för att kunna göra ett aktivt val12 %
Negativ, det är oviktigt för mig var elen kommer ifrån4 %
Annat2 %
Vet ej6 %

 

Vilken fossilfri energikälla tror du kommer att producera mest el i Sverige år 2040?Totalt

 

Vattenkraft28 %
Kärnkraft22 %
Solkraft18%
Vindkraft18 %
Annan energikälla2 %
Vet ej12 %

 

Läs mer: Rejlers energiexpert – här är de stora trenderna

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS