Det råder brist på vindkraftstekniker i Sverige – trots att det finns flera utbildningar och chanserna till jobb är goda.

ANNONS

I Sverige byggs vindkraften ut – bland annat vill statliga Vattenfall bygga en stor vindkraftspark i norra Sverige.

Men det saknas tekniker med rätt kompetens och idag flygs vindkraftstekniker in från andra länder.

Nu larmar Myndigheten för yrkeshögskolan att två av tre utbildningsplatser för vindkraftstekniker står tomma.

MISSA INTE: Experten: Majoriteten kvinnor har inte råd att skiljas [Dagens PS]

Gott om utbildningar

Sverige är inne i en intensiv utvecklingsfas där elnäten i hela landet behöver byggas ut och förnyas. Anledningen till att elnät byggs ut och förstärks är för att det bland annat ska kunna gå att ansluta mer vindkraft.

ANNONS
ANNONS

Vindkraftverken blir allt fler och därmed ökar behovet av fler vindkraftstekniker.

… Men få studenter

I Sverige finns flera utbildningar – däremot är studenterna på utbildningarna få.

Enligt ett pressmeddelande från Myndigheten för yrkeshögskolan står två av tre utbildningsplatser tomma – eller 64 procent. För utbildningarna till drifttekniker är den siffran på 50 procent.

”En förklaring är att många inte ens känner till att de här jobben finns, men det kan också vara så att de som uppfyller behörighetskraven redan har jobb som de är nöjda med”, säger Karin Åkerman, analytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Goda chanser till jobb

Enligt myndigheten kommer det att behövas cirka 165 vindkraftstekniker per år de kommande tre åren.

ANNONS
ANNONS

Därför har den som gått en utbildning goda chanser till ett jobb efter examen.

”Branschen och yrkeshögskolorna måste tillsammans se till att fylla de utbildningar som finns och låta de studerande gå klart utbildningen innan de börjar jobba”, säger Karin Åkerman.

Läs även: Framtidens vindkraft till havs – så blir den [Dagens PS]