Dagens PS

Myndighet kritiserar domstolsprocess kring Cementa

Domstolsprocess Cementa
Domstolsprocessen kring Cementa får kritik i en ny myndighetsrapport. (Foto: TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 20 jan. 2022Publicerad: 20 jan. 2022

Domstolsprocessen kring Cementa får kritik i en ny rapport från myndigheten Tillväxtanalys. Enligt rapportförfattarna bortsåg tingsrätten från invändningar från remissinstanser utan att motivera varför, rapporterar Dagens industri.

ANNONS
ANNONS

I en ny rapport kritiserar myndigheten Tillväxtanalys domstolarnas hantering av Cementafallet. Både Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Mark- och miljööverdomstolen får kritik för bristande dialog, som gjorde resultatet oförutsägbart för Cementa, åtminstone utifrån det som framgår av domarna, skriver Dagens industri.

Domstolsprocess om Cementa “utan någon djupare analys”

Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte ifrågasättas i rättslig mening, enligt rapporten. Detta då de tydligt redovisade varför ansökan avvisades.

Detsamma kan dock inte sägas om Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som i första instansen godkände Cementas ansökan. Enligt rapportförfattarna godkände domstolen ”utan någon djupare analys” att miljökonsekvensbeskrivningen var tillräcklig för prövningen. Domstolen har inte heller förklarat tydligt varför de bortsåg från remissinstansernas synpunkter.

”I och med att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vill att ansökan avvisas så hade jag velat ha en ytterligare motivering till varför man ändå godtar beslutsunderlaget”, säger Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, som är en av rapportförfattarna till Di.

“Framstår som tunn”

Faktumet att Mark- och miljööverdomstolen gör en annan bedömning efter djupare analys gör att det kan ifrågasättas om tingsrätten fullföljt sina plikter kring utredningsskyldigheten i domstolsprocessen om Cementa.

”Det är i ljuset av deras bedömning som den lägre instansens analys framstår som tunn. Givet att MÖD kommer fram till att underlaget är så otillräckligt att det inte ens kan ligga till grund för en prövning så kan man fundera på om utredningsskyldigheten var uppfylld”, säger Maria Pettersson till Dagens industri.

ANNONS

Tidningen skriver också att tingsrätten inte kommer att agera på kritiken då det rör sig om ett enskilt fall.

Sedan Mark- och miljööverdomstolen stoppade Cementas kalkbrytning på Gotland har regeringen infört speciallagstiftning och utfärdat ett nytt tillfälligt tillstånd så att cementbrytningen kan fortsätta.till nyårsafton 2022.

Läs även: Cementa förlorar i rätten – kalkbrytning stoppas

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS