Enligt ny forskning har vi nu nått halvvägs mot brytpunkten för när det inte längre går att hejda att Grönlands inlandsis smälter och höjer havsnivån med nästan 2 meter.

ANNONS

Just nu har vi släppt ut ungefär 500 gigaton koldioxid, när vi överskrider den första brytpunkten på 1 000 gigaton kommer Grönlandsisen smälta, det rapporterar CNBC.

Kustområden påverkas mest

”När vi väl har släppt ut mer än cirka 1 000 gigaton kol totalt, kommer vi inte att kunna stoppa den södra delen av Grönlands inlandsis att smälta helt på lång sikt, även om vi helt skulle sluta släppa ut kol då. Denna smältning skulle orsaka en havsnivåhöjning med cirka 1,8 meter”, säger Dennis Höning, till CNBC.

Han är klimatforskare vid Potsdam Institute for Climate Impact Research och huvudförfattare till den nya studien och tillägger att även om det skulle ta hundratals år för Grönlands inlandsis att smälta, kommer inte framtida generationer kunna stoppa den.

Dennis Höning påtalar att det är kustområden som kommer påverkas mest av det här, särskilt i dåligt utvecklade länder utan modern kustförvaltning.

Brytpunkt kopplad till koldioxidutsläppen

I tidigare studier har forskare funnit att global uppvärmning med mellan en och tre grader kan göra att Grönlands inlandsis smälter helt, men enligt Dennis Höning har dessa studier varit mindre korrekta eftersom antagandena har baserats på alltför förenklade modeller.

”Medan det är användbart att utforska brytpunkter kopplade till temperaturer för att förstå stabiliteten i systemet, är det i den verkliga världen det kumulativa koldioxidutsläppet som avgör om en brytpunkt faktiskt kommer att passeras eller inte,” säger han till CNBC.

”Det är därför vi studerade sambanden mellan kumulativa koldioxidutsläpp och brytpunkten för Grönlands inlandsis, för första gången med en helt kopplad jordsystem-modell som inkluderar alla relevanta återkopplingsprocesser”, fortsätter han till CNBC.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Isen runt Antarktis smälter rekordsnabbt [Dagens PS]