Scandinavian Biogas siktar just nu på en notering på First North och bolaget tar in 350 miljoner kronor i kapital i samband med noteringen, ett kapital som skall investeras i bolagets olika anläggningar i Norden. Målsättningen är att flerdubbla intäkterna och vinsten framöver när samhället ställer om sin energimix.

ANNONS

Scandinavian Biogas, som har tidigare statsminister Göran Persson som ordförande, siktar på att vara en del av energiomställningen i Norden. Ambitionen är att ta en ledande position inom storskalig framställning av biogas och biogödsel. Företaget är också lönsamt. Omsättningen, proforma, har hittills i år uppgått till 342,8 miljoner kronor (303,2). Det operativa ebitda-resultatet har varit 74,1 miljoner kronor (58,8), vilket ger en marginal på 23,6 procent (20,2). Rörelseresultatet är 10,1 miljoner kronor (-6,7). Marginalen är 2,9 procent (-2,2).

I samband med noteringen reser företaget cirka 350 miljoner kronor. Bolaget har säkrat flera ankarinvesterare såsom Länsförsäkringar Fondförvaltning, Handelsbanken Hållbar Energi och Skandia Sverige Hållbar vilka tillsammans har avtalat om att investera, givet vissa villkor, 130 miljoner kronor.

Kapitalet kommer att användas för att fortsätta att investera i bolagets fyra olika anläggningar.

Vd: ”Biogasen viktig i energimixen”

“Biogasmarknaden har under de senaste åren haft en betydande utveckling och tillväxt, men vi befinner oss bara i början. Såväl i Sverige som globalt sker det en förändring av den globala energimarknaden. Biogasen är viktig i energimixen. Elektrifieringen pågår för fullt, men allt kommer inte att drivas av el. Biogas är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ”, säger vd Matti Vikkula i en intervju med Finwire.

Scandinavian Biogas-chefen pekar på att Sverige historiskt varit duktiga på att skapa biogasbilar. Flera kommuner gjorde stora satsningar på området och skattesystemet har även gynnat exempelvis tjänstebilar på området tidigare. Framöver ser han en rejäl tillväxt från en teknisk breddning av gasen.

“Det som verkligen gör att biogas nu blir mycket mer konkurrenskraftigt är att vi kan göra den flytande. Precis som LNG (flytande naturgas reds anm). Tidigare var biogasen tvungen att konsumeras i nära anslutning till där den producerades. Gasen kunde endast skickas maximalt 20 mil. Nu i och med att den är flytande öppnas en betydligt större marknad”, säger Matti Vikkula.

Han ser tre betydande tillväxtområden för Scandinavian Biogas framöver – tunga vägtransporter, industri och sjöfart. Samtliga sektorer behöver flytande biogas och använder redan flytande naturgas.

“Det är mycket enklare att ställa om för att bli miljövänlig om man använder sig av biogas istället för naturgas. Det är också enklare att ställa om till exempelvis gas. Tunga transporter ser vi exempelvis verkligen som en framtidsmarknad för oss”, säger han.

Målet är unik hållbarhetsstämpel

Scandinavian Biogas har ett betydande investeringsprogram framför sig. Företaget kommer att investera totalt 800 miljoner kronor varav 300 miljoner kommer från eget kapital. Resterande del är lån. Gröna obligationer har varit hett de senaste åren och allt fler bolag väljer att notera den typen av skulder. Matti Vikkula siktar på att få en unik stämpel som ovanligt hållbara.

ANNONS
ANNONS

“Vi siktar på att bli det första bolaget som får en 100 procent ‘Dark Green Shading”-rating av från CICERO Shades of Green”, säger Matti Vikkula.

Företaget kommer ta stora investeringar i produktionsanläggningar runt om i Skandinavien, och även finansiera förvärvet av Ekdalens Biotransporter. Scandinavian Biogas-chefen bedömer att bolaget kan komma att genomföra ytterligare förvärv när man befinner sig i noterad miljö. Fokus är dock att skapa lönsamhet inom den existerande koncernen.

Bolaget har satt upp flera finansiella mål. År 2024 skall bolaget ha nått en produktionskapacitet av biogas motsvarande minst 700 GWh, generera intäkter om minst 750 miljoner kronor samt redovisa en operativ ebitda-marginal motsvarande minst 30 procent. Soliditeten skall vara motsvarande minst 25 procent.