Kanske börjar det nu klarna hur omfattande utsläppen är från gasläckorna – om beräkningarna stämmer är det en klimatbomb.

ANNONS

Enligt beräkningar som Naturvårdsverket gjort och som SVT tagit del av motsvarar utsläppen från det misstänkta sabotaget av gasledningarna Nordstream 1 och 2 i Östersjön hela Sveriges sammanlagda klimatutsläpp under ett år.

”Det är allvarligt. Det är stora mängder klimatgaser som kommer ut”, säger Mats Björsell, miljöekonom på Naturvårdsverket, till SVT.

Enligt Naturvårdsverket motsvarar utsläppen från gasläckorna i havet i Danmark och Sveriges ekonomiska zoner på internationellt vatten 40 miljoner ton koldioxid under ett 20-årsperspektiv.

En professor i kemiteknik på KTH har kommit fram till ungefär samma resultat som Naturvårdsverket i sina beräkningar av gasutsläppen i Östersjön, framgår det.

Men det ska samtidigt betonas att beräkningarna omges av stor osäkerhet då uppgifterna varierar om hur mycket gas som läcker ut.

I Sverige var klimatutsläppen under hela förra året 48 miljoner ton.

Metangas som de skadade gasledningarna nu släpper ut i havet uppges vara en kraftigare växthusgas än koldioxid.

Däremot sker nedbrytningen av metangas snabbare i atmosfären, skriver SVT.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Nato-topp: De kan ligga bakom gasläckorna [Dagens PS]

Läs mer: Militär ska skydda Norges olja och gas [Dagens PS]

Läs vidare: Skärpt säkerhet vid svenska kärnkraftverk [Dagens PS]