Forskarna Curtis Deutsch och Justin Penn på Princeton University har nyligen släppt en forskningsrapport om havens massutrotning med en lika tydlig som alarmerande titel: ”Att undvika marin utrotning genom klimatförändringar” 

ANNONS

Där har Penn och Deutsch gjort noggranna uträkningar utifrån vad forskningen vet om tidigare massutdöenden i jordens historia, och adderat statistiken från de mätningar som finns att tillgå idag.

Den senaste marina massutrotningen skedde till följd av klimatförändringar som mycket stora vulkanutbrott hade orsakat på jorden. Det hände för 252 miljoner år sedan, och ledde till att havslevande djur dog av värme och kvävning, bland annat eftersom havens syrenivåer gick ned.

Genom att använda det som är känt om samspel mellan solljus, moln, havsströmmar och luftströmmar, värme och syre och addera dagens data, tillsammans med vad vi vet om exempelvis fiskhabitat, har forskarna helt enkelt undersökt hur levnadsförhållandena för marina system kan påverkas av våra utsläpp framöver.

Datamodelleringen leder till slutsatsen att jordens marina system går in i ett massutdöende omkring år 2300. Det skulle kunna hända tidigare eftersom det finns data som forskarna inte har tagit med i modellen, till exempel vad gäller havsförsurning.

Men – menar Penn och Deutsch – agerar vi nu finns det fortfarande en chans att undvika det värsta scenariot.

ANNONS
ANNONS

Massutrotning går att undvika

Förra året nådde havet den högsta medeltemperaturen och den lägsta syrenivån sedan människor började mäta. Förändringarna i havets kemiska sammansättning hotar redan fisken. Korallreven befinner sig i en djup nedgång, med omfattande blekning.

Samtidigt är världens länder, trots överenskommelsen att hålla jorden under 1,5 graders uppvärmning, långt ifrån en praktik där ett sådant mål kan nås.

Trots uppmaningar från det internationella energirådet IEA om att omedelbart upphöra med all fortsatt prospektering efter fossila energikällor har sådan prospektering fortsatt.

Penn och Deutsch säger till New York Times att de känner sig lika ignorerade som forskarna i den rosade satirfilmen ”Don’t look up”.

“Stor makt leder till stort ansvar”, säger Deutsch till New York Times. ”Och vi lär oss mer om vår makt, men inte om vårt ansvar – mot framtidens människor, men också gentemot det andra liv som vi har delat planeten med de senaste årmiljonerna.”

ANNONS
ANNONS

Pippa Moore, a professor of marine science at Newcastle University in England who studies the impacts of climate change on the ocean and was not involved with the study, called it comprehensive.

Pippa Moore, professor i marinvetenskap vid Newcaste University i Storbritannien, säger att den nya studien är omfattande.

”Den här studien bidrar till den massiva mängden bevis på att om inte mer görs för att minska våra utsläpp av växthusgaser, så kommer våra marina system att hamna i ett massivt skifte där marina arter lever och, vilket syns i studien, betydande utrotning som vars konsekvenser bli ännu större än tidigare massutdöenden”, säger hon till New York Times.