Bill Gates klimatinvesteringsbolag satsar pengarna på att anpassa oss till ett nytt klimat. Det är för sent att helt minska klimatförändringarna så därför bör investeringarna istället läggas på anpassning.

ANNONS

Även om vi minskade utsläppen rejält idag så är det för sent att undkomma ett förändrat klimat. Bollen är redan i rullning menar klimatinvesteringsbolaget Breakthrough Energy Ventures, som har Bill Gates som medgrundare, och som har gjort investeringar i många startups som vill minska utsläppen av växthusgaser.

”Det tar ett tag för planeten att kyla ner sig. Det är inte en lampa som man kan tända och släcka”, säger Carmichael Roberts som sitter med i Breakthrough Energy Ventures investeringskommitté.

Hur vi ska anpassa oss till ett nytt klimat

Från att ha gått från att satsa på utsläppsminskningar blickar bolaget nu istället på hur hur vi ska anpassa oss till ett varmare klimat, skriver CNBC.

”Det är dags att börja acceptera verkligheten att vi inte kommer kunna göra detta snabbt nog, skeppet är för stort, det är för svårt att styra,” säger Eric Toone, som även han sitter med i kommittén.

Avsaltningsanläggningar och hamnar

Och i den anpassningen gäller till exempel vattenförsörjning med avsaltningsanläggningar och hamnar.

”Hamnar är byggda för att klara 100-års händelser, men när 100-års händelser börjar hända vart femte år, och när definitionen av en 100-års händelse förändras enormt så har du ett problem,” förklarar Eric Toone vidare.

Bolaget kommer även dock fortsätta satsa på åtgärder som minskar utsläppen men nu kommer det istället mer handla om hur man kan kombinera minskningarna med anpassningar.

ANNONS
ANNONS

”Det finns massor av exempel där du kan designa en produkt som gör både och. Och det är den bästa produkten”, uppger säger Carmichael Roberts vidare.

Läs även: Polen planerar bygga amerikansk kärnkraft [Dagens PS]

Läs även: Så kan vi klara att bygga utan cement [Dagens PS]