Medan världens koldioxidutsläpp sjunker i pandemin går utsläppen i Kina upp, rapporterar SVT.

ANNONS

Enligt den finländske utsläppsanalytikern Lauri Myllyvirta ligger en storsatsning på Kinas tunga industri bakom utsläppsökningen i landet.

Koldioxidutsläppen i Kina väntas i år öka mer mer än två procent.

”De senaste årens trend var bekymrande, och responsen på pandemichocken var att gå tillbaka till tung industri och bygge. Det gör att utsläppen under tredje kvartalet nått rekordnivåer och att utsläppen ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten”, säger Lauri Myllyvirta på Centre for Research on Energy and Clean Air, enligt SVT, om den dystra utvecklingen i Kina.

I världen i stort räknar forskningssamarbetet Carbon Monitor att koldioxidutsläppen minskar med drygt fem procent i år.

Forskare ifrågasätter nu om återhämtningen i Kina verkligen är grön. Climate Action Tracker, som SVT hänvisar till, beskriver Kinas klimatpolitik som ”helt otillräcklig”.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Stora utsläppare i SEB:s hållbarhetsfonder [DagensPS.se] »