Dagens PS

Göran Persson i storbråk med myndighet

Deras brygga på gården Torp upprör länsstyrelsen
Deras brygga på gården Torp upprör länsstyrelsen
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 11 maj 2018Publicerad: 11 maj 2018

Nu hotas han och makan Anitra Steen av ett vite på 25.000 kronor var.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Grälet mellan den tidigare S-statsministern och länsstyrelsen gäller en brygga.

Bakgrunden är en anonym anmälan.

Flytbryggan tillhör alltså Göran Perssons och Anitra Steens gård Torp och enligt länsstyrelsen bryter den mot strandskyddet.

Det här berättar Aftonbladet och Göran Persson har enligt tidningen hävdat att makarna behöver bryggan “för gårdens fiskenäring”.

Länsstyrelsen är av en annan åsikt och menar att den endast har ett fritidsändamål. Myndigheten anser att bryggan påverkar allmänhetens möjligheter att vistas i området och att den förändrar livsvillkoren för växter och djur.

Redan i november fick Göran Persson och Anitra Steen påstötning från myndigheten att bryggan ska bort Underrättelsen gjorde samtidigt som paret fick information om att ett föreläggande var på gång.

Den 17 april i år beslutade länsstyrelsen i Södermanland, enligt AB, att förelägga makarna ett vite om vardera 25.000 kronor om bryggan inte rivs och forslas bort innan den 31 oktober.

Paret har även krav på sig att återställa mark-och vattenområdet och se till att få undan betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar.

ANNONS

Men Göran Persson och Anitra Steen överklagade i onsdags det här beslutet till Mark-och miljödomstolen. De vill att länsstyrelsens beslut upphävs mot bakgrund av vad de tidigare sagt – att bryggan är kopplad till deras jordbruk och att de fått undantag från strandskyddet för bryggan av kommunen.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS