Sverige behöver mer finanspolitiska åtgärder. Den bedömningen gör storbanken Swedbank i sin prognosrapport Swedbank Economic Outlook.

”Svensk ekonomi har visat god motståndskraft mot inbromsningen i den globala ekonomin. Men hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar mattas nu av. Framtidsutsikterna präglas av en osäker omvärld, låga räntor och stora samhällsutmaningar. I denna miljö är regeringens vårproposition för återhållsam. Det är dags att använda finanspolitiken för att rusta Sverige för framtiden”, skriver banken.

Swedbank höjer dock BNP-prognosen för den svenska ekonomin för 2019. Nästa år sänks dock. Prognosen för världsekonomin sänks i år men höjs nästa år.

ANNONS
ANNONS

Den svenska tillväxten väntas nu vara 1,4 procent i år och 1,7 procent nästa år. Tidigare prognos var 1,3 respektive 1,8 procent.

De svenska inflationsprognoserna sänks till 1,6 procent i år, ned från tidigare 2 procent, och till 2,2 procent nästa år, ned från 2,7 procent.

Prognosen för Riksbankens styrränta sänks också. I år väntas den fortsatt ligga vid 0 procent vid utgången av året. Även nästa år väntas den ligga vid 0 procent, ned från en tidigare prognos om 0,5 procent.