SEB ser flera faktorer som kan bromsa den ekonomiska tillväxten såsom flaskhalsar, volatila konjunkturcyklar samt ökad politisk osäkerhet. Krafterna är dock inte tillräckligt starka för att utlösa en recession.

Det skriver SEB i sin senaste Nordic Outlook.

Dämpad inflationstakt innebär dock att centralbankerna kan mjuka upp takten i normaliseringen, menar banken som också justerar ned sina ränteprognoser. Vidare sänker SEB också BNP-prognosen ytterligare. Den globala tillväxten väntas dock bli över trenden såväl i år som nästa år.

SEB har dock blivit mer pessimistiska kring Sverige.

ANNONS
ANNONS

”Tillväxt­utsikterna i Sverige har mörknat med oroande signaler från såväl inhemsk ekonomi som export­sektorn. Därmed försvagas de krafter som kan kompensera för det fall i bostadsbyggandet som nu är på väg. En expansiv politik ger ändå visst stöd och 2020 växlar ekonomin upp igen”, skriver storbanken.

SEB justerar ned BNP-prognosen för Sverige i år från en tillväxt om 2,2 procent till 1,6. Nästa år väntas den dock öka till 1,9 procent, en sänkning från tidigare 2,2 procent.

Reporäntan väntas ligga vid 0 procent i slutet av 2019 och 0,25 procent i slutet av 2020. Tidigare prognos var 0,25 respektive 0,75 procent.