Efter att Nordea tidigare i veckan halverat sin prognos för Sveriges ekonomiska tillväxt under 2019 har även Handelsbanken under morgonen sänkt sina estimat rejält.

Sveriges BNP väntas nu öka med 1,5 procent i år mot tidigare prognos om 2,0 procent, samtidigt som bedömningen för 2020 om 1,6 procent ligger kvar. Nordea sänkte i måndags sin prognos för 2019 till 1,0 procent, från tidigare 2,0 procent.

”Konjunktur och geopolitik samverkar på ett olyckligt sätt och världskonjunkturen svalnar alltmer och det påverkar även svensk ekonomi”, skriver Handelsbanken.

ANNONS
ANNONS

Nära statistiken för 2018 kommer väntas den ha visat en ekonomisk tillväxt på 2,3 procent, något lägre än tidigare 2,6 procent.

”Den svenska tillväxten vacklar, men de goda tiderna är inte över ännu. Sysselsättningen stiger och många indikatorer visar att BNP ökade igen fjärde kvartalet. Lägre bostadsbyggande kommer dock dämpa BNP allt mer. Det, tillsammans med svagare omvärld, drar ned Sverige och vi väntar oss stigande arbetslöshet nästa år”, resonerar banken.

SHB tror att Riksbanken hinner med en andra räntehöjning i höst. Det betyder att styrräntan kommer upp till noll, men inte mer innan de ”de bistrare tiderna slår till på allvar”.