Siffrorna som SCB nu presenterar visar på ett trendbrott i svensk ekonomi.

Den svenska bruttonationalprodukten (BNP) backar med 0,2 procent i det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Det är första gången sedan andra kvartalet 2013 som BNP minskar jämfört med kvartalet innan, uppger Nyhetsbyrån Direkt.

Framför allt är hushållen mer restriktiva med sin konsumtion, vilket anges som förklaring till nedgången.

ANNONS
ANNONS

Dock ska det sägas att BNP ökade under tredje kvartalet i år med 1,6 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Samtidigt visar SCB:s nationalräkenskaper att den ekonomiska utvecklingen i Sverige försämrats sedan första halvåret; förutom att hushållens konsumtion sjunker har produktionen i näringslivet utvecklats svagare mellan juli och september, framgår det.

Konjunkturinstitutet har dock i sin barometerindikator antytt att det tredje kvartalet varit ”betydligt starkare än normalt”, rapporterar Direkt.