Mediakoncernen MTG redovisar en omsättning i linje med förväntningarna under andra kvartalet samtidigt som vinsten blev högre jämfört med samma period i fjol.

Omsättningen uppgick till 5.010 miljoner kronor (4 246), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5.015.

Rörelseresultatet blev 426 miljoner kronor (369). Rörelsemarginalen var 8,5 procent (8,7). Rörelsemarginalen var 4,7 procent i förra kvartalet.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 439 miljoner kronor (391), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 8,8 procent (9,2).

Resultatet före skatt var 419 miljoner kronor (351), analytikerkonsensus 482.

Resultatet efter skatt blev 353 miljoner kronor (275), analytikerkonsensus 340.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 4,90 kronor (3,90).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 458 miljoner kronor (355).

MTG arbetar med att dela upp bolaget i två separata bolag. I rapporten skriver vd Jørgen Madsen Lindemann att de tagit betydande steg mot uppdelningen av bolaget och att de nu väntar på att den största aktieägaren Kinnevik ska dela ut sina MTG-aktier till sina ägare. Därefter väntas en noteringsprocess.

Vidare påpekar vd att bolaget inom ESL fortsätter att omstrukturera, effektivisera och fokusera sina resurser.

”Vi förväntar oss begränsad försäljningstillväxt inom våra esportsverksamheter under andra halvåret men förlusterna förväntas minska”, skriver han.

Jørgen Madsen Lindemann uppger också att bolaget fortsätter att leta efter nya investerings- och konsolideringsmöjligheter.

MTG, Mkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 5 010 5 015 -0,1% 4 246
Rörelseresultat 426 369
Rörelsemarginal 8,5% 8,7%
Rörelseresultat, ex eo 439 391
Rörelsemarginal, ex eo 8,8% 9,2%
Resultat före skatt 419 482 -13,1% 351
Nettoresultat 353 340 3,8% 275
Resultat per aktie, kronor 4,90 3,90
Kassaflöde från löpande verksamhet 458 355