Dagens PS

Fingerprints vd tar höjd för oviss framtid

"Externa branschbedömare räknar för tillfället med att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med uppemot 10–20 procent under 2020", säger Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson i anslutning till dagens kvartalsrapport. (Foto: TT)
"Externa branschbedömare räknar för tillfället med att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med uppemot 10–20 procent under 2020", säger Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson i anslutning till dagens kvartalsrapport. (Foto: TT)
Dagens PS
Dagens PS
Uppdaterad: 04 maj 2020Publicerad: 04 maj 2020

Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad rörelseförlust medan nettoförlusten var oförändrad.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Omsättningen sjönk 9,6 procent till 310,0 miljoner kronor (342,9). Under kvartalet påverkades omsättningen av kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer och inskränkningar i varutransporter till följd av coronavirusutbrottet, skriver bolaget.

Ebitda-resultat blev 11,6 miljoner kronor (35,8), med en ebitda-marginal på 3,7 procent (10,4).

Rörelseresultatet blev -17,7 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet före skatt var 6,5 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -37,8 miljoner kronor (-161,1).

“Vi räknar med fortsatt påverkan av otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna. Situationen har dock förbättrats något i takt med att restriktioner till följd av coronavirusutbrottet successivt har lyfts i Asien”, konstaterar vd Christian Fredrikson.

Samtidigt bedöms att den ekonomiska inbromsningen i världen påverkar omsättningen negativt framöver.

“Läget är dock svårbedömt, vilket avspeglas i en stor spridning i de prognoser som publicerats. Externa branschbedömare räknar för tillfället med att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med uppemot 10–20 procent under 2020.”

Under första kvartalet stärkte Fingerprint Cards sin marknadsandel inom kapacitiva sensorer för mobiltelefoner.

Fingerprint Cards, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning310,0342,9-9,6%
EBITDA11,635,8-67,6%
EBITDA-marginal3,7%10,4%
Rörelseresultat-17,7-1,9
Resultat före skatt6,5-0,8
Nettoresultat-3,5-3,5
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet-37,8-161,1

 

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS