Facebook redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Justerat resultat per aktie var lägre än väntat medan antalet användare var i linje med väntat.

Omsättningen uppgick till 16,89 miljarder dollar (13,23), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 16,49.

Resultat per aktie hamnade på 0,91 dollar (1,74). Justerat resultat per aktie blev 1,99 dollar (2,09), vilket är 6 procent sämre än analytikerkonsensus som låg på 2,11.

ANNONS
ANNONS

Antalet månatligt aktiva användare steg 8 procent till 2,41 miljarder, vilket var i linje med förväntningarna.

Facebook skriver också i rapporten att bolaget i juni informerades om att tillsynsmyndigheten FTC öppnat en konkurrensutredning mot bolaget.

Facebook, BUSD Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 16,89 16,49 2,4% 13,23
Resultat per aktie, justerat 1,99 2,11 -5,7% 2,09
Resultat per aktie, USD 0,91 1,74

Konsensusdata från Factset