Byggbolaget Skanska redovisar ökade intäkter och betydligt lägre resultat i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Resultatet är i linje med den vinstvarning för kvartalet som bolaget lämnade den 18 oktober.

Intäkterna steg till 41 337 miljoner kronor (38 086).

Rörelseresultatet blev 507 miljoner kronor (1 466). Rörelsemarginalen var 1,2 procent (3,8).

Resultatet före skatt var 551 miljoner kronor (1 468).

Resultatet efter skatt blev 493 miljoner kronor (1 329). Resultat per aktie hamnade på 1,18 kronor (3,23).

ANNONS
ANNONS

Orderingången sjönk till 30,6 miljarder kronor (34,1) i tredje kvartalet. På rullande tolv månader har orderingången minskat till 87 miljarder kronor, jämfört med 90 miljarder kronor per den 30 juni. Orderstocken uppgick till 186,3 miljarder kronor per den 30 september (194,7). Orderstocken motsvarar 14 månaders produktion, jämfört med 15 månader per den 30 juni.

Resultatet i tredje kvartalet belastades som meddelades den 18 oktober av projektnedskrivningar på 0,9 miljarder kronor och nedskrivning av goodwill om 0,4 miljarder kronor. Båda posterna är hänförliga till byggverksamheten i USA.

Skanska ser försämrade utsikter jämfört med föregående delårsrapport för bostadsbyggandet i Sverige. Övriga utsikter är oförändrade jämfört med förra kvartalet.

Skanska, Mkr Q3-2018 Q3-2017
Nettoomsättning 41 337 38 086
Rörelseresultat 507 1 466
Rörelsemarginal 1,2% 3,8%
Resultat före skatt 551 1 468
Nettoresultat 493 1 329
Resultat per aktie, kronor 1,18 3,23