Dagens PS

Gasporox: Aktie och bolagsfakta

Gasporox är ett framstående teknikbolag som specialiserar sig inom laserteknik. Deras expertis ligger inom möjligheten att mäta gasinnehållet i förpackningar och utföra analyser av mat och medicin. Med största delen av sina kunder inom förpacknings- och livsmedelsindustrin, används Gasporox produkter för att mäta graden av MAP-gas (Modified Atmosphere Packaging) i förpackningar. 

Kursgraf Gasporox

ANNONS
ANNONS

Bolaget grundades 2005 och har genom åren blivit ledande inom laserteknik för kvalitetskontroll av förpackningar. Deras unika mätinstrument skyddas av patent och möter de höga krav som ställs inom läkemedelsindustrin när det gäller headspaceanalys. 

De erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av förpackningar inom läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. Deras lasersensorer möjliggör icke-förstörande mätningar av förpackningar som är fyllda med gaser som O2, CO2 eller H2O. Dessutom erbjuder de sensorer för läcktestning genom detektion av gasläckage. Genom sina produkter möjliggör Gasporox helautomatiserad och integrerad kvalitetskontroll, vilket minskar kassation och ökar produktionseffektiviteten för sina kunder.

Gasporox strävar efter att bli världsledande inom kvalitetskontroll av förpackningar med skyddande atmosfär genom laserteknik. Deras primära fokus ligger på läkemedelsindustrin, där de redan är den ledande aktören inom headspaceanalys. De arbetar också intensivt med att utöka sitt erbjudande till livsmedels- och dryckesindustrin. Genom försäljning av mätinstrument och samarbeten med maskintillverkare för inlineinspektion, strävar Gasporox efter att bli en standard inom industrierna och installeras i 10-20% av nyinstallerade produktionslinjer.

Bolaget har sitt säte i Lund, och deras aktier säljs på Stockholmsbörsens First North. Deras VD heter Märta Lewander Xu, och deras styrelseordförande heter Ulf Sköld. 

Du kan läsa mer om dem här: https://www.gasporox.se

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS