Dagens PS

Consensus B: Aktie och bolagsfakta

Consesus
Consensus Asset Management är ett bolag inom finanssektorn. (Foto: Hedin Group)

Consensus Asset Management är ett växande bolag inom finanssektorn som fokuserar på aktiv kapitalförvaltning och pensionslösningar. Consensus är ett börsnoterat företag med långvariga ägare inklusive Hedin-gruppen.

Kursgraf Consensus B

ANNONS
ANNONS

Hög grad av expertis inom finans

Kunder till bolaget letar efter företag med hög grad av expertis inom aktiehandel, fonder, räntor och portföljförvaltning. Consensus arbetar kontinuerligt med att aktivt utveckla attraktiva investeringslösningar anpassade till rådande marknadsförhållanden.

Företaget erbjuder både diskretionära och rådgivande kontroller för alla tillgångsklasser. De handlar med alla typer av finansiella instrument, men har också möjlighet att delta i nya finansiella transaktioner såsom fastigheter och private equity, då de samarbetar och tar emot förslag från både utländska och svenska banker. 

Företagspensioner

Bolaget distribuerar och analyserar även företagspensioner. Den riktar sig till personer med stora pensionsavsättningar, privata företag, deras anställda och ägare. Bolaget har samarbetsavtal med de flesta svenska livförsäkringsbolag. De ansvarar även för förvaltningen av företagspensionssystemet.

Teknisk analys Consensus B

Teknisk analys fokuserar på rörelser i aktiehandeln för att avgöra om en aktie är köpvärd eller inte.

Läs mer om teknisk analys här.

Consensus Asset Management på börsen

Consensus Asset Management AB (publ) är ett börsnoterat bolag på Spotlight Market och under tillsyn av finansiella tillsynsmyndigheter. Consensus har sitt huvudkontor i Mölndal med kontor i Borås, Varnamo, Halmstad, Malmö, Eskilstuna, Örebro och Stockholm. 

VD för bolaget är Patrik Soko och ordförande är Claes-Göran Nilsson.

Läs mer på deras hemsida här.

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS