De senaste åren har kronan försvagats betänkligt, och många har försökt gå till botten med orsakerna. Nu menar två experter att situationen inte är så allvarlig som det ser ut. 

I Handelsbankens veckoanalys ”Makrosvepet” skriver ekonomerna Anders Bergvall och Johan Löf om läget i den svenska ekonomin. De menar att kronan definitivt försvagats, men att den inte reellt sett  är särskilt svag.

I analysen skriver man att när två länder är på olika nivå brukar växelkursen mellan valutorna över tid kompensera för detta och landet med högre inflation då upplever en försvagad valuta.

Konsumentpriserna (KPI), det vanligaste inflationsmåttet, har stigit i ungefär samma utsträckning i Sverige som i euroområdet de senaste tio åren, enligt analysen.

Bergvall och Löf påtalar dock att KPI har brister när det används för att jämföra länder. Dessutom innefattar mätverktyget endast hushållens ekonomi.

ANNONS
ANNONS

”Handelsbankens bedömning är nu att jämviktskursen mot euron ligger runt 10 kronor. Eftersom inflationen väntas stiga snabbare än i euroområdet även de kommande åren lär också jämviktskursen försvagas ytterligare något framöver”, heter det i analysen.