Den erfarne skatterådgivaren Hans Peter Larsson har funderat på en egen skiss till riktlinjer för hur ekonomin i Sverige kan skyddas för att undvika onödigt stora skador, samtidigt som medicinska hänsyn tas. Om dessa följs finns förutsättningar att vi successivt kan börja återgå till ett mer normaliserat näringsliv under våren. Då kan även ändamålsenliga åtgärder riktas just nu, enligt Hans Peter Larsson.

ANNONS

Yngre bör inte generellt rekommenderas att arbeta hemma. De bör kunna gå ut, arbeta, handla och så vidare. Givetvis med sedvanlig omsorg och eftertanke i sitt agerande. Äldre och riskgrupper bör däremot fortsatt ombes att frivilligt avvakta och avstå från fysiskt umgänge tills vidare.
Gymnasieskolor och universitet bör hålla lärarledd undervisning som huvudregel, och för- och grundskolor bör inte stängas.

Äldre kan succesivt återgå till sina vanliga liv

Som yngre anses personer under 50 år. Personer över 50 år och riskgrupper bör sannolikt avvakta ytterligare en tid med att återgå till normalt socialt liv och arbetsliv, men övriga kan hålla igång hjulen med mycket begränsad medicinsk risk.

Är äldre inne under en tid, tar hjälp av anhöriga och samhälle och i förekommande fall arbetar hemifrån smittas de inte. Med yngre kan anses personer under 60 år, men hellre lite för försiktigt initialt.
Vi kan sedan välkomna äldre och riskgrupper successivt åter till ett normalt liv, beroende på hur spridningen utvecklar sig. Självklart bör detta kalibreras med medicinsk expertis

Vill vi se en plan för återgång till det normala kan ambitionen och utgångspunkten vara att till exempel tio årskullar per månad återgår från sin frivilliga avskildhet. Till sommaren, eller början av hösten, kan då förhoppningsvis alla vara välkomna att leva som vanligt.

Min uppfattning, med all respekt, är att detta känns som ett rimligt och väl avvägt riskscenario utifrån vad vi nu vet om covid-19. Med en plan i linje med denna kan alla som behöver sannolikt få en betryggande vård samtidigt som vi kan undvika ett fritt fall i ekonomin, och därmed undvika den fysiska och psykiska ohälsa som konkursvågor och massarbetslöshet riskerar att innebära. Förutom att samhället måste fungera för att vård ska kunna ges.

Principerna primära, inte detaljerna

Med en plan som denna skulle vi veta, eller i vart fall utgå från något, när vi försöker planerar för hur länge detta ska fortgå. Det som alla efterfrågar och människor behöver för att ta sig igenom krisen. Detta kan vara en väl avvägd risk som människor förstår? En plan i linje med denna kan börja gälla från månadsskiftet om inte läget förvärras.

Då kan människor i alla fall känna en ökande strimma av hopp och se ett ljus i tunneln. Nu är det en kompakt förlamning och ett mycket kraftigt fall i konsumtion och efterfrågan som gäller.

ANNONS
ANNONS

Detta skulle rädda Sverige. Då har vi gjort vad vi kunnat. Andra länder, i vart fall i norra Europa initialt, skulle kunna följa efter utifrån läget i respektive land. Sjukvården bör kunna klara en sådan här plan.

Det är principerna i detta som är det viktiga, inte varje detalj.

Författaren Hans Peter Larsson är en av landets främsta röster i skatterådgivning. Han började sin karriär som skattexpert på Företagarna, därefter fortsatte karriären som skatterådgivare på PwC och i dag är han skatteansvarig på FAR, som är en branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.