ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Tillväxt i Asien försämras av kriget i Ukraina och covid i Kina

Uppdaterad: 20 apr. 2022Publicerad: 20 apr. 2022
covid-politik
Europeiska handelskammaren varnar för att företagens förtroende för Kina nu skjuts i sank av landets oresonliga covid-politik. (Foto: TT)

Tillväxten i Asien kan påverkas negativt av de ökande effekterna av covid-19 i Kina och av kriget i Ukraina.

ANNONS
ANNONS

Internationella valutafonden, IMF, menar att Asiens tillväxt drabbas negativt av kriget i Ukraina och av att effekterna av covid-19 nu påverkar Kina mer, det rapporterar CNBC.

Enligt Anne-Marie Gulde-Wolf, tillförordnad direktör för IMF:s Asien- och Stillahavsavdelning, har utsikterna för Asien 2022 reviderats ned med en halv procentenhet, från uppskattningen på 5,4 procent som gjordes i januari, till 4,9 procent.

Hon säger till CNBC att inflationen är ett problem i flera asiatiska länder.

“I de flesta länder ser vi redan prispress, undantagen här är Kina och Japan, där pristrycket förblir dämpat”, säger hon och tillägger att inflationstrycket i Kina är ganska begränsat eftersom regeringen är beredd att gå in.

Vidtar redan åtgärder

Enligt Anne-Marie Gulde-Wolf vidtar Kina redan både monetära och finanspolitiska åtgärder och hon menar att IMF förväntar sig att landets finanspolitik kommer vara expansiv under året. Hon säger till CNBC att de penningpolitiska åtgärderna också hjälper, men tillägger att finanspolitiken skulle vara effektivare om den gav direkt stöd till de som är mest utsatta.

Hon menar att den amerikanska centralbanken Federal Reserves åtgärder för att dämpa inflationen redan har inkluderats i IMF:s beräkningar för Asien men att ytterligare åtstramningar i den amerikanska penningpolitiken ändå skulle ge allvarliga konsekvenser för produktionen i Asien.

Bättre förberett nu

Anne-Marie Gulde-Wolf menar att Asien nu är bättre förberett för att hantera den här typen av situationer än tidigare.

“De flesta asiatiska länder har nu bekväma reservpositioner, bättre tillsyn, bättre monetära ramar och liknande. Så vi är försiktigt optimistiska”, säger hon till CNBC.

Men, det finns andra utmaningar, menar hon.

“Samtidigt har vi också sett hävstångseffekten i Asien öka, högre konsumentutlåning, ökande statsskulder och valutatryck”, säger Anne-Marie Gulde-Wolf till CNBC och påpekar att en betydande värdestegring av den amerikanska dollarn skulle kunna påverka Asien negativt.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: 

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Investera i svensk innovation som begränsar hjärnskador. Medicintekniska PolarCools CE-märkta produkt, PolarCap® System, används som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade smällar mot huvudet. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvud- och nackskador ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador. Försäljningen ökar snabbt och nu genomförs en nyemission för att klara av expansionen.

Läs mer & teckna här
ANNONS
ANNONS