Teckna i mineralbolaget med stora tillväxtplaner

Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 12 jan. 2021
Med goda förutsättningar för miljögodkännanden räknar Grängesberg Exploration med att förhållandevis snabbt komma igång med återvinning av sällsynta jordartsmetaller och brytning av högförädlad järnmalm.
Med goda förutsättningar för miljögodkännanden räknar Grängesberg Exploration med att förhållandevis snabbt komma igång med återvinning av sällsynta jordartsmetaller och brytning av högförädlad järnmalm.

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) har som mål att skapa en ny gruvgrupp i Mellansverige. Då förutsättningar för miljögodkännanden är goda räknar bolaget med att förhållandevis snabbt komma igång med återvinning av sällsynta jordartsmetaller och brytning av högförädlad järnmalm.

ANNONS
ANNONS

Emissionen är avslutad.

Bolaget genomför nu en nyemission på 42 miljoner kronor för att säkra miljötillstånd och genomföra lönsamhetsstudier.

Nyemissionen är fullt garanterad av teckningsåtaganden och garanter med möjlighet att utökas med maximalt ytterligare 5 miljoner kronor.

I en intervju förklarar Christer Lindqvist, vd för Grängesberg Exploration, varför risken är relativt låg i bolagets projekt och hur han ser på skapandet av en ny gruvgrupp.

”Höganrikad malm kommer det alltid att vara stor efterfrågan på, men en begränsad tillgång. Det gör att priserna kommer att vara bra långsiktigt”, säger han.

Grängesberg Exploration startades genom att apportera in olika verksamheter belägna i det traditionella gruvområdet i Bergslagen.

Genom apporteringen av noterade Metallvärden kom Grängesberg att bli listade på NGM.

Bolaget ska återstarta produktionen av järnmalm i Dannemoragruvan, som lades ner 2015, och återvinna sällsynta jordartsmetaller i sandmagasin anslutna till den gamla Grängesbergsgruvan.

Återvinner och återstartar

Risken i gruvbolag kan ofta vara svårbegriplig när företaget är i processen att ansöka om miljötillstånd.

Christer Lindqvist pekar dock på flera faktorer som avsevärt begränsar risken för Grängesbergs två projekt.

Gällande apatitprojektet konstaterar han att återvinningsaspekten i en hög utsträckning begränsar risken.

”Det är ett återvinningsprojekt och lite cirkulär ekonomi, vilket har en hög prioritet i samhället i dag – vilket är positivt”, kommenterar han.

Anrikningssanden som återvinns är en restprodukt från den tidigare malmbrytningen vilket ökar sannolikheten för ett godkänt miljötillstånd.

”Det är en redan störd miljö som vi bara kör igenom en gång till”, förklarar Christer Lindqvist.

Gynnsam situation i Dannemora

Järnmalmsgruvan i Dannemora lades ner 2015 i samband med att den tidigare ägaren Dannemora Mineral ansökte om konkurs.

På den tiden utvanns lågförädlad järnmalm, vilket visade sig ha betydligt lägre lönsamhet jämfört med högförädlad malm, som nuvarande ägare fokuserar på.

Utöver de omfattande investeringarna som gjordes under perioden medför den tidigare driften att projektet redan har haft ett miljötillstånd.

”Vi kommer att använda samma underlag och komplettera det för att det ska gälla för nya normer och regelverk”, berättar Christer Lindqvist.

Rätt förutsättningar för miljögodkännande

Samtidigt påpekar Christer Lindqvist att det inte har skett särskilt stora förändringar i miljöregelverket sedan Dannemoragruvan senast fick sitt miljötillstånd.

”Jag var med då och förberedde och lämnade in tillståndet”, säger han.

Dessutom använder Dannemoragruvan sig av en underjordsdeponi av restprodukter och anrikningssand – vilket anses mer miljömässigt effektivt.

I stort konstaterar Christer Lindqvist att projektet har rätt ingredienser för att få ett miljötillstånd för gruvdrift.

”Vi har väldigt lätthanterliga miljörisker eftersom vi redan har haft ett miljötillstånd. Vi har ett långt track-record från de kontrollprogram och samverkan vi har haft med Länsstyrelsen. Så där finns det väldigt bra relationer”, säger han.

Läs mer om Grängesbergs Exploration:

Nyemission i gruvbolag med starka framtidsutsikter

Gruvaktien med 370 procents uppsida

Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet avser en nyemission av units om 42 MSEK i Grängesberg Exploration Holding AB (publ). En unit består av en aktie och en vederlagsfri option. En unit innehåller 100 aktier och 100 teckningsoptioner.

Teckningstid: 28 december 2020 – 15 januari 2021.
Teckningskurs: 4 SEK per unit, vilket motsvarar 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.
Emissionsbelopp vid full teckning: 42 MSEK.
Antal nyemitterade units vid full teckning: 10 442 230.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS
ANNONS
ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.