Analys: Stor potential i gruvaktien

Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 10 jan. 2021
Med avstamp i utvinning av höghaltig fosfor och återstarten av Dannemoragruvan är Grängesbergs Explorations strategi att bygga upp en gruvkoncern med förhållandevis låga investeringskostnader, vilket ger möjligheter för en god avkastning till låg risk.
Med avstamp i utvinning av höghaltig fosfor och återstarten av Dannemoragruvan är Grängesbergs Explorations strategi att bygga upp en gruvkoncern med förhållandevis låga investeringskostnader, vilket ger möjligheter för en god avkastning till låg risk.

Det finns en avsevärd uppsida i gruvbolagets Grängesberg Exploration Holdings aktie – noterat på NMG. I en uppdragsanalys gör Emergers bedömningen att aktien har potential att stiga med mellan 230 och 370 procent inom 24 månader.

ANNONS
ANNONS

Emissionen är avslutad. 

Uppgångspotentialen är beräknad utifrån bolagets pågående fullt ut garanterade företrädesemission om 42 miljoner kronor med möjlighet att utökas med maximalt ytterligare 5 miljoner.

Genom kapitaltillskottet skapas förutsättning för byggandet av en ny gruvgrupp i Mellansverige i de klassiska gruvområdena kring Bergslagen.

Med avstamp i utvinning av höghaltig fosfor och återstarten av Dannemoragruvan är tanken att bygga upp gruvkoncern med förhållandevis låga investeringskostnader, vilket ger möjligheter för en god avkastning till låg risk, konstaterar Emerger.

Med låga investeringskostnader, gynnsamma tillståndsutsikter och omfattande befintliga anläggningar ser Emergers potentialen för en kursökning på 230 procent i sitt basscenario. I ett mer positivt scenario kan uppsidan uppgå till 370 procent på 24 månaders sikt.

”Även i ett försiktigt scenario tycker vi det är rimligt att räkna med att bolaget kan finansiera sig på högre kursnivåer än dagens, eftersom man när det väl är dags att söka finansiering kommer ha minskat risken i projekten markant, med nödvändiga studier och tillstånd bakom sig”, konstaterar Emergers i sin analys.

Lågt investeringsbehov

Grängesberg Exploration är resultatet av en sammanslagning av det så kallade apatitprojektet i Grängesberg och det förvärvade konkursboet efter Dannemora Mineral AB, som genom ett omvänt förvärv av Metallvärden i Sverige AB nådde NGM i november 2020.

Dannemoraprojektet består i att återstarta järnmalmsproduktionen i Dannemoragruvan. Till skillnad mot den tidigare produktionen ska nu högförädlad järnmalm produceras istället för som förra gången då malmen var lågförädlad.

Efterfrågan på högförädlad malm är betydligt större, vilket gjort att bland annat Kaunis (fd Northland) kunnat nå en mycket god lönsamhet.

Enligt bolagets bedömning bör en återstart av gruvan kunna göras omkring 2024. Grängesberg Exploration bedömer att tidigare investeringar i anläggningar och infrastruktur kan bespara dem investeringar på cirka 600 MSEK vid en återstart. Det lägre investeringsbehovet gör en gruvstart mindre kostsam och medför en betydande uppsida för bolagets aktie.

Låser upp potential

Samtidigt finns det flera skäl till att Grängesberg Exploration kan låsa upp ytterligare potential i Dannemoraprojektet. I synnerhet har bolaget goda möjligheter att förbättra anrikningsprocessen – vilket resulterar i en högre järnhalt och prispremie på marknaden.

Vidare pekar analysen på att investeringar i gruvan kan kraftigt skära ner på produktionskostnader.

Med en årsproduktion på 1,2 miljoner ton järnmalm så landar nettonuvärdet för Dannemoraprojektet på 1,4 miljarder kronor enligt Emergers.

Aktien förväntas att handlas i intervallet 0,13 – 0,19 kronor på 24 månaders sikt jämfört med teckningskursen på 0,04 kronor per aktie.

Mellansveriges nya gruvgrupp

Grängesberg Exploration kommer dessutom att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som ligger deponerade i sandmagasin efter den tidigare järnmalmsbrytningen i Grängesberg.

Baserats på SSAB:s slutrapport till Bergsstaten från 1990 uppskattar bolaget att magasinen innehåller 4 – 5 miljoner ton anrikningssand med innehåll av sällsynta jordartsmetaller.

Enligt analysen har bolaget goda möjligheter att anrikning utvinna en högvärdig produkt. Framför allt pekar Emergers på att slutprodukten resulterar i en högre koncentration av fosfor och andra sällsynta jordartsmetaller än vad som är vanligt förekommande på marknaden.

Med produktionsstart 2023 landar analysen i ett nuvärde på 84 miljoner kronor för projektet.

Emergers pekar också på att Grängesbergs övergripande strategi att bygga en gruvgrupp i Mellansverige, som påbörjas med att återstarta gruvor och återvinna jordartsmetaller, har en stor potential att bli framgångsrik.

”Tanken att investera tid och pengar i att återstarta en gruva som rätt nyligen gått i konkurs kan framstå som vansklig. Men Grängesberg har goda belägg för varför de skulle kunna nå ett bättre resultat än den tidigare operatören”, bedömer Emergers.

Läs analysen i sin helhet:

Läs mer: Investera i gruvbolag med starka framtidsutsikter >>

Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet avser en nyemission av units om 42 MSEK i Grängesberg Exploration Holding AB (publ). En unit består av en aktie och en vederlagsfri option. En unit innehåller 100 aktier och 100 teckningsoptioner.

Teckningstid: 28 december 2020 – 15 januari 2021.
Teckningskurs: 4 SEK per unit, vilket motsvarar 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.
Emissionsbelopp vid full teckning: 42 MSEK.
Antal nyemitterade units vid full teckning: 10 442 230.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS
ANNONS
ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.