Swedbank redovisar intäkter som var lägre än väntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar en förlust. De totala intäkterna uppgick till 10 232 miljoner kronor (11 362), vilket var sämre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 10 516 miljoner kronor.

ANNONS

Räntenettot uppgick till 6 686 miljoner kronor (6 421), väntat 6 484 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 223 miljoner kronor (3 070), väntat var 3 168 miljoner kronor.

Nettoresultat av finansiella poster var -322 miljoner (1 186).

Böter på 4 miljarder till följd av penningtvätten

De totala kostnaderna var 9 370 miljoner kronor, varav sanktionsavgift 4 000 miljoner kronor. I fjol var kostnaderna 4 518 miljoner.

Resultat före kreditförluster och nedskrivningar var 862 miljoner kronor (6 844).

ANNONS
ANNONS

Kreditförlusterna uppgick till 2 151 miljoner kronor (218).

Rörelseresultatet var -1 289 miljoner kronor (6 626).

Nettoresultatet blev -1 687 miljoner kronor (5 270), väntat var -1 513 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev -1,50 kronor (4,70).

VD: ”Räntenettot kvartalets ljusglimt”

Bolaget har tidigare meddelat att kreditförlusterna skulle uppgå till cirka 2,2 miljarder, att resultatet skulle tyngas av sanktionsavgiften på 4 miljarder samt att kvartalet skulle visa förlust.

”Färre korttransaktioner och lägre intäkter inom kapitalförvaltning tyngde provisionsnettot. Räntenettot, kvartalets ljusglimt, stärktes av lägre resolutionsavgift och positiva effekter i samband med Riksbankens senaste räntehöjning. Dessutom var bolånevolymerna i Sverige betydligt starkare än förra kvartalet”, säger vd Jens Henriksson.

ANNONS
ANNONS

Swedbank kommer som tidigare meddelat att ha högre kostnader i år vid 21,5 miljarder kronor.

”När vi närmar oss årets slut kommer vi att ha slutfört stora delar av vårt åtgärdsprogram, kommit längre i de amerikanska utredningarna samt haft den nya koncernledningen på plats under en längre period. Vi kommer då att kunna presentera en mer detaljerad plan för hur vi ska vidareutveckla bankens kunderbjudande och öka effektiviteten. Fokus ligger på att återigen fullt ut förtjäna myndigheternas och omvärldens förtroende”, säger Swedbank-chefen vidare.

Swedbank, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019
Intäkter 10 232 10 516 -2,7% 11 362
Räntenetto 6 686 6 484 3,1% 6 421
Provisionsnetto 3 223 3 168 1,7% 3 070
Kreditförluster -2 151 -2 210 -218
Nettoresultat -1 687 -1 513 5 270
Resultat per aktie, kronor -1,50 4,70

Konsensusdata från Factset