Swedbank krossar förväntningar med ökat resultat

Uppdaterad: 17 juli 2020Publicerad: 17 juli 2020
Jens Henriksson
"Vi står väl rustade att hantera den osäkra situationen", säger vd Jens Henriksson i samband med rapporten. Arkivbild. (Foto: TT)

Swedbank redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var också högre än väntat.Vi gjorde reserveringar för eventuella kreditförluster på cirka 1,2 miljarder kronor” säger vd Jens Henriksson i samband med kvartalsrapporten. 

ANNONS
ANNONS

De totala intäkterna uppgick till 12 076 miljoner kronor (11 416), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 290 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 886 miljoner kronor (6 607), väntat 6 686 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 925 miljoner kronor (3 202), väntat var 3 027 miljoner kronor.

Nettoresultat finansiella poster var 1 398 miljoner (768).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 7 223 miljoner kronor (6 663), väntat var 5 995 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 1 235 miljoner kronor (109), väntat -1 322.

Rörelseresultatet blev 5 998 miljoner kronor (6 552), väntat var 4 662 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 845 miljoner kronor (5 336), väntat var 3 687 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 4,31 kronor (4,75).
Kostnaderna för att utveckla och driva banken utvecklades enligt plan. Bolaget upprepar kostnadsguidning på 21,5 miljarder kronor för 2020.

“Vi gjorde reserveringar för eventuella kreditförluster på cirka 1,2 miljarder kronor, främst som en följd av försämrade makroekonomiska utsikter. Det är framförallt återhämtningen som väntas dra ut på tiden. Hur situationen utvecklar sig i höst är mycket svårt att förutse. Men vi står väl rustade att hantera den osäkra situationen”, skriver vd Jens Henriksson i rapporten.

Swedbank, MkrQ2-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2019
Intäkter12 07611 2907,0%11 416
Räntenetto6 8866 6863,0%6 607
Provisionsnetto2 9253 027-3,4%3 202
Rörelseresultat före kreditförluster7 2235 99520,5%6 663
Kreditförluster-1 235-1 322-109
Rörelseresultat5 9984 66228,7%6 552
Nettoresultat4 8453 68731,4%5 336
Resultat per aktie, kronor4,314,75

Konsensusdata från Factset

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS