Sverige hade i maj en arbetslöshet på 8 procent, vilket är sjunde högst i EU. I EMU i helhet är arbetslöshetssiffrorna lägre än väntat. Mellan högstaplacerade Grekland och lägstaplacerade Tjeckien skiljer hela 12 procent. 

Arbetslösheten i euroområdet uppgick till 7,4 procent i maj, upp från oreviderade 7,3 procent föregående månad.

Analytikerna hade väntat sig en arbetslöshet på 7,7 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Arbetslösheten i samtliga 27 EU-länder var 6,7 procent i april, jämfört med oreviderade 6,6 procent föregående månad.

I maj 2019 var arbetslösheten i euroområdet 7,6 procent, och i EU-27 var den 6,7 procent.

Runt 12 miljoner arbetslösa

Den svenska arbetslöshetsnivån var 8,0 procent (säsongsrensat och utjämnat) i maj, vilket var den sjunde högsta arbetslösheten i EU.

Tjeckien har fortsatt lägst arbetslöshet i EU, med 2,4 procent, medan Grekland har högst på 14,4 procent (data från i mars).

Eurostat beräknar att 12,146 miljoner personer i euroområdet var arbetslösa i maj, vilket är en uppgång med 159.000 jämfört med föregående månad och en nedgång med 259.000 personer sedan motsvarande månad föregående år.

ANNONS
ANNONS

Ungdomsarbetslösheten har stigit

Ungdomsarbetslösheten, under 25 år, i euroområdet uppgick till 16,0 procent i maj, upp från 15,7 procent jämfört med samma månad 2019.

Eurostats arbetslöshetsdata baseras på ILO:s rekommendationer.

Eurostat noterar att för att till fullo täcka in den mycket ovanliga arbetsmarknadssituationen till följd av covid-19-utbrottet så kommer statistiken över arbetslösheten att kompletteras med ytterligare indikatorer, som sysselsättning, undersysselsättning och potentiell arbetskraftsreserv i samband med publiceringen av kvartalsvisa data.