Svenska sparbanker är förberedda för nya utmaningar i 2021 tack vare stark kapitalisering och förbättrad kostnadseffektivitet, enligt kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating.

ANNONS

Det uttrycks i en rapport.

Nordic Credit Rating tror att svenska sparbanker kommer att möta marginalpress under 2021 på grund av det låga ränteläget och en ökad konkurrens om bra kunder.

Samtidigt väntas bankerna förbli välkapitaliserade och öka utlåningen, ihop med minskade kostnader.

ANNONS
ANNONS

Vidare förväntar man sig att Swedbank kommer betala utdelning igen under nästa år. Det skulle medföra ökade intäkter för de flesta sparbanker.