Gruvbolaget Boliden redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat och jämfört med med föregående år sjönk vinsten. Bolaget drar ner utdelningen till 7,00 kronor (8,75), väntat var 10,60.

ANNONS

Omsättningen steg 3,4 procent till 12 972 miljoner kronor (12 543). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 13 104.

Rörelseresultatet blev 1 744 miljoner kronor (2 093), väntat rörelseresultat var 1 890. Rörelsemarginalen var 13,4 procent (16,7). Resultatet justerat för omvärdering av processlager var 1 721 miljoner kronor (2 001).

Resultatet före skatt var 1 667 miljoner kronor (2 040).

Resultatet efter skatt blev 1 360 miljoner kronor (1 866), analytikerkonsensus 1 411.

Resultat per aktie hamnade på 4,97 kronor (6,82).

Boliden föreslår 7,00 kronor i utdelning (8,75), väntat 10,60.

ANNONS
ANNONS
Boliden, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 12 972 13 104 -1,0% 12 543 3,4%
Rörelseresultat 1 744 1 890 -7,7% 2 093 -16,7%
Rörelsemarginal 13,4% 14,4% 16,7%
Resultat före skatt 1 667 2 040 -18,3%
Nettoresultat 1 360 1 411 -3,6% 1 866 -27,1%
Resultat per aktie, kronor 4,97 6,82 -27,1%
Utdelning per aktie, kronor 7,00 10,60 -34,0% 8,75 -20,0%

Konsensusdata från Factset