Flertalet länder redovisade i dag förändringarna i inköpschefsindex för industrin i februari. Trots att Sverige backade något var utfallet i stort positivt.

ANNONS

I Sverige backade sjönk industrichefsindexet från 62,5 i januari till 61,6. En siffra över 50 indikerar expansion och utfallet var en bra bit över det historiska snittet på 54,5.

”Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en kommentar.

Även i andra delar av Europa visar tillverkningsindustrin på att vara i en expansionsfas.

Polens redovisade en förbättring till 53,4 från 51,9, det schweiziska inköpschefsindexet ökade från 59,4 till 60,1 och Spaniens index klättrade från 49,3 till 53,4.

Det tyska inköpschefsindexet landade på 60,6.

Under februari minskade det tjeckiska inköpschefsindexet från 57,0 till 56,5, vilket fortfarande indikerar expansion. Det ungerska utfallet var dock mer negativt, inköpschefsindexet backade från 54,6 till 49,4.

ANNONS
ANNONS

För länderna i eurozonen var det samlade utfallet 57,9 för februari.

Läs mer: Indikatorn som visar att Sverige står starkt [Dagens PS] >>