Nordea Bank tänker följa den europeiska centralbankens rekommendation och inte lämna någon utdelning före årsskiftet för 2019.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande.

ECB förlängde den 27 juli sin rekommendation till banker att inte lämna utdelning eller återköpa aktier före 1 januari 2021, från tidigare 1 oktober 2020.

Nordeas styrelse bemyndigades av den årsstämman 2020 att besluta om en utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen.

”Nordea är en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa med kapacitet att distribuera kapital och stötta våra kunder. Styrelsen har emellertid förståelse för den uppdaterade rekommendationen som ECB antog 27 juli 2020 och 10 september 2020 beslutade styrelsen att avstå från att besluta om utbetalning av utdelning för räkenskapsåret 2019 före 1 januari 2021. Nordea är redo att lämna utdelning efter 1 januari 2021 och kommer att göra en översyn av situationen under fjärde kvartalet 2020 om ECB lämnar ytterligare besked”, skriver banken.

ANNONS
ANNONS

Nordea kommer att publicera eventuella beslut om utdelning av styrelsen separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen.