Riksbankschefen Stefan Ingves avgår vid årsskiftet och i dag höjer han styrräntan för sista gången – det väntas bli kraftfullt.

ANNONS

När Stefan Ingves nu snart gör sorti som riksbankschef tror de flesta bedömare att han avslutar med en höjning av styrräntan på 0,75 procentenheter.

Men räntan kan också komma att justeras upp på nytt med 1 procentenhet (100 punkter).

Dagens Industri skriver att 8 av 9 tillfrågade i Infronts enkät spår att räntan höjs med 0,75 procentenheter.

Enligt Riksbankens egen ränteprognos kommer räntan att höjas 0,50 procentenheter.

Kan bli repris på 100-punktshöjningen

Samtidigt uppger tidningen att nästan fyra av tio (38 procent) i SEB:s handlarenkät tror att det kommer en höjning av styrräntan på nytt med 1 procentenhet – som vid Riksbankens senaste räntemöte i september.

”Oktober-KPI var en stressfylld läsning för Riksbanken. Andra centralbanker, inte minst ECB, har fortsatt att höja räntan och aviserar fortsatta höjningar vilket vi tror påverkar Riksbanken. Inte minst Stefan Ingves och Henry Ohlsson har lyft fram behovet av ett respektavstånd till ECB. Till saken hör också att ECB kommer att ha två ytterligare räntemöten innan Riksbankens februarimöte”, skriver Swedbank i sitt marknadsbrev.

Även i Svenska Dagbladet är förväntan att Ingves avslutar sin epok på Riksbanken med en ny, kraftfullt höjning av styrräntan.

Han räknar med 75-punktshöjning

”Vi spekulerar kring direktionens enighet. De kan vara oeniga om hur mycket man vill höja med. Vi tror att två personer i direktionen kanske lägger sin röst på 50 punkter, men det spelar ingen roll och det blir 75 ändå”, spår Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, i en kommentar till tidningen.

Risken med snabba och kraftiga räntehöjningar är, säger Isaksson, att ekonomin går in i en svår lågkonjunktur och att arbetsmarknaden försämras drastiskt.

ANNONS
ANNONS

Klockan 9.30 i dag, torsdag, presenterar Riksbanken sitt räntebesked.

Intresserad av ekonomi och andra affärsnyheter? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ingves lämnar Riksbanken – Erik Thedéen ny chef [Dagens PS]