Trots oro över inflation och räntehöjningar – den amerikanska arbetsmarknaden går som tåget. Nästan en halv miljon jobb tillkom på arbetsmarknaden bara under april månad, skriver New York Times.

ANNONS

Arbetslösheten är låg i USA. Bara 3,6 procent går utan sysselsättning. Oren Klachkin, ekonom på Oxford Economics, säger till New York Times att han visserligen tror att arbetsmarknaden snart bromsar in, men att ekonomin fortsatt kommer att må bra förutsatt att många fortsätter arbeta.

Efter pandemin återhämtade sig ekonomin mycket snabbt, och arbetslösheten är nästan ner på de nivåer den låg på 2019. Samtidigt finns det inte tillräckligt mycket arbetskraft för att fylla positionerna hos alla företag som söker nytt folk. Det har skapat en miljö där lönerna stiger – men inte i samma utsträckning som priserna.

Bristen på kompetens för arbetsmarknaden svår att förklara

Samtidigt som allt fler återvänder till sina arbetsplatser är det inte lika många som det tidigare brukade vara. Det finns 1,9 jobb per arbetslös. Ekonomerna har haft svårt att hitta förklaringarna. Först trodde många att det berodde på stimulanserna för arbetslösa och permitterade som USA delade ut under corona. Sedan tog man bort bidragen, men avsaknaden av arbetskraft bestod.

Nu vacklar forskarna mellan att förklara det med att människor har svårt att få barnomsorg, att de har omvärderat sina liv eller att de är ovaccinerade och rädda för viruset. Ingen vet riktigt säkert.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

USA:s arbetsproduktivitet sjunker snabbare än på 75 år