Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 18 840 miljoner kronor (19 038), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 18 056.

Ebitda-resultat blev 1 327 miljoner kronor (2 563), väntat 1 499, med en ebitda-marginal på 7,0 procent (13,5).

Rörelseresultatet blev 150 miljoner kronor (1 387), väntat rörelseresultat var 506. Rörelsemarginalen var 0,8 procent (7,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 300 miljoner kronor (1 600), med en justerad rörelsemarginal på 1,6 procent (8,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (0,85).

Under tredje kvartalet har jämförelsestörande poster påverkat övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader med -150 miljoner kronor. Posten avser i huvudsak en uppskattad realisationsförlust till följd av försäljningen av Ruukki Constructions projektverksamhet, Building Systems.

”Inför avslutningen av året ser vi en mer uttalad säsongsmässig avmattning än normalt. En rad åtgärder vidtogs redan under tredje kvartalet för att minska kostnaderna i koncernen; produktionstakten minskades vid flertalet linjer och den mindre masugnen i Oxelösund stängdes, antalet visstidsanställda minskades betydligt, förkortad arbetstid och tillfälliga
permitteringar infördes tillsammans med att övriga kostnader drogs ned. För att ytterligare minska kostnader och kapacitet, så kommer den ena masugnen i Raahe att stängas ned i slutet av november”, säger vd Martin Lindqvist.

ANNONS
ANNONS

”Samtidigt har vi en stark balansräkning, en låg nettoskuldsättningen samt begränsade skuldförfall kommande år, vilket ger goda förutsättningar att fortsätta att utveckla SSAB. HYBRIT-initiativet, med målet att producera fossilfritt stål, framskrider enligt plan och
skapar ett stort intresse bland våra kunder”, uppger stålchefen.

SSAB, Mkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 18 840 18 056 4,3% 19 038
EBITDA 1 327 1 499 -11,5% 2 563
EBITDA-marginal 7,0% 8,3% 13,5%
Rörelseresultat 150 506 -70,4% 1 387
Rörelsemarginal 0,8% 2,8% 7,3%
Rörelseresultat, justerat 300 1 600
Rörelsemarginal, justerad 1,6% 8,4%
Resultat per aktie, kronor 0,03 0,85

Konsensusdata från Factset