Dagens PS

Sockrat resultat av diabetesbolagets emission

Biotechbolaget Nexcell har tagit in 40 miljoner kronor för att fortsätta utveckla sin medicin mot diabetes. Emissionen övertecknades ordentligt.
Biotechbolaget Nexcell har tagit in 40 miljoner kronor för att fortsätta utveckla sin medicin mot diabetes. Emissionen övertecknades ordentligt. (Foto. Hasse Holmberg/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 18 juni 2024Publicerad: 18 juni 2024

Diabetesbolaget Nexcell har som man hoppades lyckats få in 40 miljoner genom en emission. Det står klart sedan utfallet från företrädesemissionen nu redovisats.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

NextCell Pharma (börskurs Nextcell) är ett bioteknikbolag baserat i Sverige som specialiserar sig på att utveckla avancerade stamcellsterapier med huvudfokus på behandling av typ 1-diabetes.

Behandling av diabetes typ 1

Den 24 april meddelade Nextcell att man satsade på att ta in drygt 40 miljoner kronor till kassan för att kunna genomföra kommande viktiga studier.

“NextCell planerar att utveckla ProTrans i samarbete med externa parter och genomföra en fas III-studie. Bolagets avsikt är att ingå ett utlicensieringsavtal baserat på resultaten från ProTrans-Young, i vilket det ska ingå att på licenstagarens bekostnad genomföra studier för att uppnå marknadsgodkännande. För att möjliggöra en utlicensiering av ProTrans för behandling av typ 1-diabetes behöver Bolaget tillföras ytterligare kapital”, skrev Nexcell i sitt pressmeddelande då.

Tidningen Affärsvärldens Emissionsguide synade prospektet och hittade både ris och ros.

“Emissionsguiden hissade tidigare två flaggor: “Bristfällig information” och “Hög emissionskostnad”. Vi lyfte även fram nyckelpersoners teckning i emissionen som något positivt”, påminner tidningen om nu när emissionen är klar.

Emissionen övertecknad 150 procent

Nu har alltså befintliga och nya aktieägare sagt sitt och resultatet är gott för Nexcell.

ANNONS

Företrädesemissionen har inte bara lyckats samla in de 40 miljoner kronor man hoppades på. Emissionen blev därtill rejält övertecknad.

“Tillsammans motsvarar teckningar av units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar av units utan stöd av uniträtter cirka 151,7 procent av Företrädesemissionen. Personer som anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter tilldelas totalt 3 070 257 units, motsvarande cirka 8,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk”, skriver bolaget i en uppdatering.

Den exakta emissionssumman för Nexcell blir 40,1 miljoner kronor. Men från det ska också kostnader i samband med processen dras bort.

Läs mer:

Deras kamp mot diabetes – redo för klinisk prövning. Dagens PS

Diabetesläkemedel minskar dödsfall. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS