Ett företag inom så kallade SMR – Small Modular Reactors – har tagit ett kliv närmare nästa generations kärnkraftverk. Nyligen tog man in kapital på motsvarande 3,23 miljarder kronor.

ANNONS

Small Modular Reactors (SMR) är det hopp som stora delar av kärnkraftsbranschen tyder sig till, utöver den mer svåruppnåeliga fusionskraften.

Nu tar det brittiska bolaget Newcleo ett steg framåt och tar in kapital från flera intresserade investerare för att kunna utveckla sitt första pilotprojekti Frankrike och Storbritannien. Det skriver Bloomberg.

Tanken med den lilla försöksanläggning som Newcleo nu bygger är att i viss utsträckning kunna använda kärnavfall från äldre reaktorer, så att nytt uran inte behöver brytas.

SMR kan bli billigare

Den ska också använda bly som kylmedel i stället för vatten, eftersom det anses öka säkerheten. Tanken är att att åstadkomma kärnkraft som inte skapar lika stora miljöeffekter, och som blir mer flexibel när reaktorerna är små och flyttbara.

Newcleos nya facilitet är en prototyp för produktion om 30 MW, som ska kosta 400 miljoner att bygga. Om det visar sig fungera väl kan den byggas ut och producera ungefär 200 MW.

”Vi kommer att bygga våra reaktorer som ett sätt att prova tekniken”, säger Stefano Buono, vd på Newcleo.

ANNONS
ANNONS

”Vi tror att vår reaktor är billigare än de nuvarande reaktorerna.”

Läs också:

SMR: Blir nygammal kärnkraft klimatets räddare? [Dagens PS]