Rysslands anfall mot Ukraina har fått många konsekvenser: Ägare till 485 flygplan har fått sina plan ”kidnappade” av Ryssland.

ANNONS

Det handlar om värden på åtminstone 100 miljarder svenska kronor – cirka 10 miljarder dollar – när de internationella sanktionerna mot Ryssland inom flygsektorn utlöst en global kamp inom flygindustrin.

Efter Rysslands attack mot Ukraina kom snabbt internationella sanktioner både mot ryska nyckelpersoner och mot industrier.

Ett centralt mål blev den ryska flygsektorn – vilket snabbt utlöste en global kamp från flygplansägare, som leasat ut sina plan till ryska bolag, för att om möjligt få ut sina plan ur Ryssland innan sanktionerna trädde i kraft.

Värda 10 miljarder dollar

Då handlade det om 515 leasade flygplan, vilka enligt data- och analysföretaget Cirium har ett värde på uppskattningsvis 10 miljarder dollar.

”Ur ett juridiskt perspektiv är det förmodligen den viktigaste striden inom luftfarten någonsin”, säger Paul Jebely, ordförande och grundare av Haags skiljedomstol för luftfart, till CNBC.

Skiljedomstolen har specialiserat sig på att medla i tvister inom flygindustrin men Paul Jebely har inte sett något som liknar dagens kaos.

”Det har varit omvälvande. Jag minns inte att det under våra mer än 15 års verksamhet funnits en situation som den här.”

485 flygplan är kvar i Ryssland

Flygplansägarna anklagar nu den ryska staten för stöld efter en ny lag som kom 14 mars, två veckor drygt efter invasionen av Ukraina, en lag som gör det möjligt att omregistrera utländska jetplan i Ryssland.

Lagen gör det möjligt att använda jetplanen inrikes i Ryssland – men det är enligt internationell lag olagligt att göra det utan tillstånd från de egentliga ägarna till flygplanen.

ANNONS
ANNONS

Man har endast lyckats få tillbaka 80 flygplan vilket gör att 435 plan fortfarande är ”kidnappade” i Ryssland, plan som enligt Cirium har ett marknadsvärde runt 8,5 miljarder dollar.

Värst drabbade är de irländska företag inom flygplansleasing som har flygplan värda över 4 miljarder dollar kvar i Ryssland.

Läs även: Flygplansuthyrarna: Miljarder kan vara förlorade i Ryssland [Dagens PS]