Penningpolitiken har mött flera utmaningar i och med att folks konsumtionsmönster har förändrats under coronapandemin. Trots detta utesluter vice riksbankschef Per Jansson inte en framtida räntesänkning.

Riksbanken har stött på allt fler problem med att nå det långsiktiga målet om en inflationstakt på 2 procent i coronapandemins svallvågor.

Nu öppnar Per Jansson, vice riksbankschef, för att en räntesänkning kan bli aktuellt om den svenska centralbanken behöver göras mer expansiv.  Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

”Om penningpolitiken behövs göras tydligt mer expansiv så är reporäntan det bästa vapnet”, säger han.

Tvivlar på negativa räntor

Vidare menar Per Jansson att tillgångsköp utgör ett komplement till räntesänkningar och att stödköp i sig inte kan få upp inflationsförväntningar.

Samtidigt menar vice riksbankschefen att en räntesänkning från dagens nollränta inte skulle röra sig i alldeles för djupt territorium.

ANNONS
ANNONS

”Jag är skeptisk till djupt negativa räntor. Jag vill i alla fall inte se Sverige vara först med en negativ ränta om -3 till -5 procent. Det handlar snarare om en sänkning till kanske omkring -1 procent”, säger Per Jansson.

Kan agera trots dåliga förutsättningar

Pandemirestriktionerna har i en stor utsträckning påverkat möjligheten för en räntesänkning att rinna ner till en individuell konsumtions- och investeringsnivå – inte minst på grund av den minskade mobiliteten.

Det begränsade ränteuttrymmet och pandemin till trots står Rikbanken berred att sänka räntan om inflationen skulle äventyras, förklarar Per Jansson.

”Trots ett begränsat krut finns det i så fall inte skäl att hålla igen”, säger han.

Läs mer: Riksbankens drag kritiserat – försvagar kronan