Riksbankens ledamöter anser det lämpligt att fortsätta köpa tillgångar och erbjuda likviditet för att mildra krisens effekter och ge förutsättningar för ekonomisk återhämtning. Det kommer medföra att inflationen stiger mot målet.

Det uppges i ett protokoll från det senaste penningpolitiska mötet.

Det konstateras att pandemin ännu inte är över och att återhämtningen är kantad av osäkerhet samtidigt som den är beroende av ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd.

Ytterligare expansion av balansräkningen ses som ett viktigt verktyg framgent och flera ledamöter menar att sänka ränta inte är uteslutet fastän att utrymmet för det är begränsat.

ANNONS
ANNONS

De senaste inflationsutfallet har varit svårtolkad och högre än väntat. Om inflationen temporärt överskrider målet behöver det ej vara ett skäl att begränsa en expansiv penningpolitik.