I sin nya stabilitetsrapport skriver Riksbanken att den höga skuldsättningen bland svenska hushåll är den största risken för svensk ekonomi.

Det rapporterar Affärsvärlden. I ett pressmeddelande skriver Riksbanken:

”Sammantaget växer nu skulderna i ungefär samma takt som hushållens inkomster. Lägre bostadspriser och det skärpta amorteringskravet har bidragit till att nya bolånetagare amorterar mer, och belånar sig mindre i förhållande till sina inkomster, jämfört med året innan”.

Skuldsättningen av svenska hushåll har ökat under lång tid, konstaterar man, och menar att problemen är relaterade till hur bostadsmarknaden fungerar för tillfället. En hög skuldsättning gör hushållen känsliga för stora förändringar, som exempelvis stigande räntor, ökande arbetslöshet och fallande bostadspriser.

Man pekar även på svagheter i banksystemet, enligt artikeln. Det är viktigt att bankerna har tillräckligt mycket likviditet på grund av de strukturella sårbarheterna i systemet, och Riksbanken tycker att Finansinspektionen borde införa ett nytt krav om bruttosoliditet hos svenska banker på 5 procent. Även utredningarna om penningtvätt nämns som en risk, eftersom de kan skada förtroendet för bankerna.

I ett globalt perspektiv säger Riksbanken att handelskriget mellan USA och Kina är den största risken, enligt Affärsvärlden. Risken för cyberattacker är också aktuell:

ANNONS
ANNONS

”Det är av största vikt att myndigheter, banker och finansiella infrastrukturföretag arbetar med att förebygga cyberhot i sina system”, skriver Riksbanken i pressmeddelandet, enligt artikeln.

Även osäkerheten kring EU och Brexit kvarstår.