Danska storbanken Danske Bank i Sverige minskade såväl intäkterna som resultatet i det tredje kvartalet.

ANNONS

De totala intäkterna uppgick till 2.175 miljoner kronor (2.344). Jämfört med det andra kvartalet minskade intäkterna med 5 procent.

Räntenettot uppgick till 1.673 miljoner kronor (1.782).

Provisionsnettot blev 388 miljoner kronor (343).

Tradingnettot uppgick till 104 miljoner kronor (215).

Kreditförlusterna uppgick till 212 miljoner kronor (108).

Rörelseresultatet blev 893 miljoner kronor (1.294).

Nettoresultatet blev 771 miljoner kronor (1.019). Resultatet ökade med 13 procent jämfört med det andra kvartalet.

ANNONS
ANNONS

”Både volymer och antalet kunder fortsatte att växa i samtliga segment dock i en något lägre takt än tidigare. Under kvartalet tecknade vi ett partnerskapsavtal med HSB där vi erbjuder deras drygt 140.000 bosparare en attraktiv ränta och ett brett fondutbud. Som ny vd för Danske Bank Sverige kommer mitt fokus vara att ytterligare bredda vårt
kunderbjudande och fortsätta den digitala omställningen för att möta våra kunders förväntningar och behov”, säger Johanna Norberg, vd på Danske Bank Sverige, i en kommentar.

Utlåningen växte till 368 miljarder kronor, från 372 miljarder vid utgången av det andra kvartalet. Inlåningen ökade till 157 miljarder, upp från 155 vid det andra kvartalet.

Danske Bank Sverige, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Intäkter 2 175 2 344 -7,2%
Räntenetto 1 673 1 782 -6,1%
Provisionsnetto 388 343 13,1%
Tradingnetto 104 215 -51,6%
Kreditförluster -212 -108
Rörelseresultat 893 1 294 -31,0%
Nettoresultat 771 1 019 -24,3%