Fastighetsteknikbolaget Raybased har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 24 augusti. Raybased byter därmed marknadsplats från Spotlight Stock Market där bolaget har varit noterat sedan 2016.

ANNONS

”Raybased vänder nu blad och tar ett tydligt steg framåt i sin utveckling. Med nytt kapital, till 100 procent garanterat av våra huvudägare, ny mjukvaruplattform och nya användarvänliga tjänster som lanseras i juni månad så är alla kritiska delar för tillväxt på plats. Givet detta känns det helt rätt att även ta ett steg framåt gällande handelsplats. Vi ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap med Nordic Growth Market”, säger Jonas Almquist, vd för Raybased.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Raybased uppfyller de formella noteringskraven på att ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv månader och att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

ANNONS
ANNONS