Oljekartellen Opec gör marginella förändringar uppåt i sina prognoser över den globala efterfrågan på olja för 2019-2020.

ANNONS

Prognosen för 2019 ligger nu vid 99,92 miljoner dag, medan prognosen för 2020 är 101,05 miljoner.

Det framgår av den senaste månadsrapporten.

För prognoserna för efterfrågan på Opec-oljan görs mindre förändringar för 2019-2020, jämfört med prognoserna i juli-rapporten.

Prognoserna för utbudet utanför Opec visar också små förändringar, både uppåt och nedåt, för 2018-2020. Detta jämfört med den föregående rapporten.

Opecs egen produktion i juli sjönk med 246.000 fat per dag till ett snitt om 29,61 miljoner fat om dagen.

ANNONS
ANNONS
Opec Augusti Juli Differens
(miljoner fat/dag)
Global efterfrågan olja 2018 98,82 98,73 0,08
Global efterfrågan olja 2019 99,92 99,87 0,05
Global efterfrågan olja 2020 101,05 101,01 0,05
Efterfrågan på Opec-olja 2018 31,64 31,59 0,05
Efferfrågan på Opec-olja 2019 30,69 30,61 0,09
Efterfrågan på Opec-olja 2020 29,41 29,27 0,14
Utbud utanför Opec 2018 62,41 62,38 0,03
Utbud utanför Opec 2019 64,39 64,43 -0,04
Utbud utanför Opec 2020 66,78 66,87 -0,09