Ryssland levererar mindre gas till Europa än tidigare, enligt analyser från Independent Commodity Intelligence Services, ICIS. Orsakerna är inte kända, men ett uttalande från Angela Merkel kan ha samband med bolagets agerande.

ANNONS

Nordstream Pipeline är byggd så att rysk gas levereras direkt till Tyskland genom pipelines via Östersjön. Den löper genom Pole och Ukraina.

När Ukrainas president Volodomyr Zelensky yttrade farhågor om hur Ryssland kan använda Nord Stream maktpolitiskt gick Angela Merkel ut med lugnande besked.

Hon sa då att Tyskland kunde vidta ytterligare sanktioner mot Ryssland om landet ”använder gasen som vapen”

En del analytiker har antytt att ryskägda Gazprom minskar på gasflödet för att skapa ett övertag i kommande förhandlingar.

Det handlar om att skapa en bristsituation för att se till att Nord Streams kritiker i Europa inte får inflytande över processen och begränsar handeln.

Gazproms förklaring är i stället att minskningen har med en kombination av underhåll och ökad efterfrågan  att göra.

Sedan årets början har gaspriserna i Europa stigit med 116 procent vilket enligt ICIS är en unikt hög ökning. Gasen kostar nu 47,86 euros per MWh. Nu väntas de stiga ytterligare.

ANNONS
ANNONS

Krisitna Berzina, talesperson på Alliance for Securing Democracy, säger att det nuvarande tappet i gasleveranserna kan kommer att leda till ökade priser i Europa.  Hon varnar också för att Ryssland kommer att skapa situationer som hotar Europas energitillgång ytterligare.

– Europa kommer att vara som en groda i kokande vatten, man kommer inte att upptäcka problemen förrän det är för sent.